"Ook een klok die stilstaat kan nog tweemaal per dag de juiste tijd aangeven; men moet er alleen op het juiste moment op kijken."

Alfred Polgar Oostenrijks schrijver (1873-1955)

Welkom op mijn site

Mijn naam is Janine Beyers, sinds 1974 rijksgediplomeerd uurwerkhersteller. U kunt bij mij terecht voor vakkundige restauraties, reparaties en voor het schoonmaken en afstellen van klokken. In mijn atelier wordt uw uurwerk volledig nagekeken en gerepareerd. Hierdoor zal uw klok haar taak om de juiste tijd aan te geven weer in volle glorie kunnen verrichten.


Disclaimer

De website van Klokkenatelier J. Beyers is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is.
De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend.
Op alle offertes, producten en diensten van Klokkenatelier J. Beyers zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klokkenatelier J. Beyers behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Klokkenatelier J. Beyers is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website of met de onmogelijkheid de webpagina's te kunnen raadplegen.

Deze website kan links en verwijzingen bevatten naar andere websites. Klokkenatelier J. Beyers is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van die websites.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klokkenatelier J. Beyers.